Różnice pomiędzy kierowaniem, a zarządzaniem

13 338

Procesy kierowania i zarządzania nie są bynajmniej tożsame. Nie ulega jednak wątpliwości przy tym, że przeplatają się one ze sobą i uzupełniają, przez co składają się na funkcjonowanie każdej firmy, instytucji i organizacji. Zarządzanie rozumiane jest jako sterowanie firmą, czy instytucją, która posiada ściśle określone cele i kierunki dążenia.

kierowania a zarzadzanieW gestii każdego menadżera leży zabezpieczenie środków, jakie są niezbędne do osiągania tychże celów. Mowa tu o zasobach kapitałowych, ludzki i produktowych. Menadżer musi też zadbać o zapewnienie odpowiedniej struktury organizacyjnej, kontroli działań nastawionych na osiągnięcie celów, tworzenie pewnych standardów postępowania, a także właściwy kontakt z otoczeniem zewnętrznym przedsiębiorstwa.

Każdorazowo na proces zarządzania składają się cztery części składowe, mianowicie organizowanie, planowanie, kontrolowanie i aktywowanie. Są one ze sobą ściśle powiązane, ale na gruncie działalności mogą być postrzegane jako oddzielne procesy.

Z kolei, wspominane już kierowanie to inaczej przewodzenie innym ludziom. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju katalog zachowań i postaw powodujący, że obdarzeni różnymi zdolnościami i umiejętnościami ludzie, w sposób całkowicie dobrowolny angażują się w proces tworzenia i realizacji celów w danej organizacji czy przedsiębiorstwie. Błędne jest rozumowanie wskazujące na to, że kierowanie jest częścią procesu zarządzania, a właściwie aktywowania pracowników. Kierowanie jest wyzwalaniem potencjału podwładnych przy realizacji projektów, jak również poszukiwanie w nich odpowiedzi i podpowiedzi przy nadawaniu charakteru przedsiębiorstwu. Polega ono na nadawaniu nowych kierunków i wytyczaniu celów.

Elementy wiązane bezpośrednio z kierowaniem zawierają się w czterech podstawowych działach zarządzania. Przenikają one do wszystkich działań menadżerskich. Analiza, odtwarzanie, pewna sekwencyjność działań oraz racjonalny tryb myślenia wymagają syntezowania, podejścia intuicyjnego, kreatywności i artyzmu, a także inteligencji emocjonalnej. Te ostatnie cechy są wyzwalane wyłącznie za pośrednictwem umiejętnego kierowania i niejako implikują zaistnienie procesów zarządzania.

Można być wydajnym menadżerem na stanowisku w firmie, ale nie mieć zdolności przywódczych. Lider potrzebny jest w każdej organizacji. Oznacza to, że w momencie, gdy w firmie zatrudnionych jest więcej niż jeden pracownik, konieczny będzie lider. Trzeba bowiem przekazywać poszczególne zadania różnym ludziom, kierować nimi tak, aby były one wykonane należycie. Dopiero później możliwa jest realizacja sprawnego zarządzania w przedsiębiorstwie. Zarządzający jest w posiadaniu wyłącznie znajomości pewnych utartych schematów i struktur organizacyjnych, a nie jest to wystarczające do zmotywowania ludzi do działania. Potrzebna jest całościowa wizja przedsiębiorstwa, aby tego dokonać. Tutaj właśnie na znaczeniu nabiera oczywiście kierowanie, pozwalające pracownikom na właściwe zrozumienie celów i dążeń ich firmy.

Może ci się spodobać również Więcej od autora

13 Komentarze

 1. -pccking mówi

  Dobrze przedstawione różnicę pomiędzy kierowaniem, a zarządzaniem

 2. 88luker mówi

  Mnie również podoba się takie zobrazowanie zagadnienia :)

 3. -pccking mówi

  To dobrze ze podzielasz moją wizje sposobu przedstawienia róznic

 4. -pccking mówi

  Dokładnie krótkie a bogate w treść

 5. -pccking mówi

  byle by było więcej tego typu komentarzy :)

 6. asdfgm mówi

  Bardzo dobrze wyjaśnione różnice pomiędzy kierowaniem, a zarządzaniem. Choć tabelka z wymienionymi różnicami jeszcze dodała by atrakcyjności artykułowi;)

 7. -pccking mówi

  Zgadzam sie z toba artykuł ciekawy i można dowiedzieć sie jakie są różnice kierowaniem, a zarządzaniem

 8. Expert Monika mówi

  Bzdury!

  W teorii zarządzania i praktyce istnieją 3 pojęcia: kierowanie, zarządzanie i przewodzenie (przywództwo).
  Za kierowanie odpowiada kierownik
  Za zarządzanie – menedżer
  za przewodzenie – lider, przywódca.

  I każde z tych pojęć różni się. A ten artykuł przedstawia kierowanie jako przewodzenie.

 9. inżynier mówi

  Logiczne wyjaśnienie ale … . W „Małej encyklopedii prakseologii i teorii organizacji” z 1978 r Pszczołowski pisze: Kierowanie to: oddziaływanie zwierzchnika na podwładnych, to przekazywanie podwładnemu wzorów i informacji, to rozkazywanie, to informowanie o dobrych praktykach. Dzisiaj można przyjąć definicję: Kierowanie polega na nadawaniu nowych kierunków i wytyczaniu celów nastawionych na stymulowanie innowacji w przedsiębiorstwie (organizacji). Z kolei zarządzanie wymaga pełnienie funkcji: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola. Obecnie zarządzanie jest sformalizowane – są normy zarządzania ISO (dot. jakości, bezpieczeństwa, środowiska) a jest ich ponad 20 pozycji. Wniosek z tego taki: nie wolno mylić pojęcia kierowanie i zarządzanie.

 10. inżynier mówi

  Kierowanie to: umiejętność wychowywania załogi. Wg Kieżuna „Sprawne zarządzanie organizacją” SGH 1997, s.147: kierowanie odnosi się do korelacji kierownik-pracownik, a zarządzanie odnosi się do całej firmy. Ponadto rozdział 7 poświęcono „indywidualnym stylom kierowania”, co oznacza, że kierowania nie da się sformalizować.
  Zarządzanie da się sformalizować. Są normy ISO dot. zarządzania: jakością, bezpieczeństwem pracy, środowiskiem, finansami, informacją, przedsięwzięciem itp. W każdej z norm ISO są podane wymagania (w każdej jest około 130). Wystarczy spełnić te wymagania i firma otrzymuje certyfikat zarządzania ISO. Wniosek z tego taki: aby zrozumieć istotę zarządzania w UE trzeba zapoznać się z normami zarządzania ISO.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.