Różnice pomiędzy kierowaniem, a zarządzaniem

Procesy kierowania i zarządzania nie są bynajmniej tożsame. Nie ulega jednak wątpliwości przy tym, że przeplatają się one ze sobą i uzupełniają, przez co składają się na funkcjonowanie każdej firmy, instytucji i organizacji. Zarządzanie rozumiane jest jako sterowanie firmą, czy instytucją, która posiada ściśle określone cele i kierunki dążenia.

kierowania a zarzadzanie

W gestii każdego menadżera leży zabezpieczenie środków, jakie są niezbędne do osiągania tychże celów. Mowa tu o zasobach kapitałowych, ludzki i produktowych. Menadżer musi też zadbać o zapewnienie odpowiedniej struktury organizacyjnej, kontroli działań nastawionych na osiągnięcie celów, tworzenie pewnych standardów postępowania, a także właściwy kontakt z otoczeniem zewnętrznym przedsiębiorstwa.

Każdorazowo na proces zarządzania składają się cztery części składowe, mianowicie organizowanie, planowanie, kontrolowanie i aktywowanie. Są one ze sobą ściśle powiązane, ale na gruncie działalności mogą być postrzegane jako oddzielne procesy.

Z kolei, wspominane już kierowanie to inaczej przewodzenie innym ludziom. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju katalog zachowań i postaw powodujący, że obdarzeni różnymi zdolnościami i umiejętnościami ludzie, w sposób całkowicie dobrowolny angażują się w proces tworzenia i realizacji celów w danej organizacji czy przedsiębiorstwie. Błędne jest rozumowanie wskazujące na to, że kierowanie jest częścią procesu zarządzania, a właściwie aktywowania pracowników. Kierowanie jest wyzwalaniem potencjału podwładnych przy realizacji projektów, jak również poszukiwanie w nich odpowiedzi i podpowiedzi przy nadawaniu charakteru przedsiębiorstwu. Polega ono na nadawaniu nowych kierunków i wytyczaniu celów.

Elementy wiązane bezpośrednio z kierowaniem zawierają się w czterech podstawowych działach zarządzania. Przenikają one do wszystkich działań menadżerskich. Analiza, odtwarzanie, pewna sekwencyjność działań oraz racjonalny tryb myślenia wymagają syntezowania, podejścia intuicyjnego, kreatywności i artyzmu, a także inteligencji emocjonalnej. Te ostatnie cechy są wyzwalane wyłącznie za pośrednictwem umiejętnego kierowania i niejako implikują zaistnienie procesów zarządzania.

Można być wydajnym menadżerem na stanowisku w firmie, ale nie mieć zdolności przywódczych. Lider potrzebny jest w każdej organizacji. Oznacza to, że w momencie, gdy w firmie zatrudnionych jest więcej niż jeden pracownik, konieczny będzie lider. Trzeba bowiem przekazywać poszczególne zadania różnym ludziom, kierować nimi tak, aby były one wykonane należycie. Dopiero później możliwa jest realizacja sprawnego zarządzania w przedsiębiorstwie. Zarządzający jest w posiadaniu wyłącznie znajomości pewnych utartych schematów i struktur organizacyjnych, a nie jest to wystarczające do zmotywowania ludzi do działania. Potrzebna jest całościowa wizja przedsiębiorstwa, aby tego dokonać. Tutaj właśnie na znaczeniu nabiera oczywiście kierowanie, pozwalające pracownikom na właściwe zrozumienie celów i dążeń ich firmy.

14 komentarzy

#1Maja28 kwietnia 2011, 17:54

fajne

#288luker3 maja 2011, 15:01

Ogromna różnica :)

#3-pccking8 maja 2011, 15:34

Dobrze przedstawione różnicę pomiędzy kierowaniem, a zarządzaniem

#488luker24 maja 2011, 11:16

Mnie również podoba się takie zobrazowanie zagadnienia :)

#588luker24 maja 2011, 11:16

Krótko i na temat !

#6-pccking27 maja 2011, 01:33

To dobrze ze podzielasz moją wizje sposobu przedstawienia róznic

#7-pccking27 maja 2011, 01:33

Dokładnie krótkie a bogate w treść

#8-pccking27 maja 2011, 01:34

byle by było więcej tego typu komentarzy :)

#9asdfgm30 czerwca 2011, 19:23

Bardzo dobrze wyjaśnione różnice pomiędzy kierowaniem, a zarządzaniem. Choć tabelka z wymienionymi różnicami jeszcze dodała by atrakcyjności artykułowi;)

#10-pccking30 czerwca 2011, 23:06

Zgadzam sie z toba artykuł ciekawy i można dowiedzieć sie jakie są różnice kierowaniem, a zarządzaniem

#11Expert Monika14 maja 2012, 09:57

Bzdury!

W teorii zarządzania i praktyce istnieją 3 pojęcia: kierowanie, zarządzanie i przewodzenie (przywództwo).
Za kierowanie odpowiada kierownik
Za zarządzanie – menedżer
za przewodzenie – lider, przywódca.

I każde z tych pojęć różni się. A ten artykuł przedstawia kierowanie jako przewodzenie.

#12inżynier26 czerwca 2012, 11:21

Logiczne wyjaśnienie ale … . W “Małej encyklopedii prakseologii i teorii organizacji” z 1978 r Pszczołowski pisze: Kierowanie to: oddziaływanie zwierzchnika na podwładnych, to przekazywanie podwładnemu wzorów i informacji, to rozkazywanie, to informowanie o dobrych praktykach. Dzisiaj można przyjąć definicję: Kierowanie polega na nadawaniu nowych kierunków i wytyczaniu celów nastawionych na stymulowanie innowacji w przedsiębiorstwie (organizacji). Z kolei zarządzanie wymaga pełnienie funkcji: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola. Obecnie zarządzanie jest sformalizowane – są normy zarządzania ISO (dot. jakości, bezpieczeństwa, środowiska) a jest ich ponad 20 pozycji. Wniosek z tego taki: nie wolno mylić pojęcia kierowanie i zarządzanie.

#13inżynier26 czerwca 2012, 13:07

Kierowanie to: umiejętność wychowywania załogi. Wg Kieżuna “Sprawne zarządzanie organizacją” SGH 1997, s.147: kierowanie odnosi się do korelacji kierownik-pracownik, a zarządzanie odnosi się do całej firmy. Ponadto rozdział 7 poświęcono “indywidualnym stylom kierowania”, co oznacza, że kierowania nie da się sformalizować.
Zarządzanie da się sformalizować. Są normy ISO dot. zarządzania: jakością, bezpieczeństwem pracy, środowiskiem, finansami, informacją, przedsięwzięciem itp. W każdej z norm ISO są podane wymagania (w każdej jest około 130). Wystarczy spełnić te wymagania i firma otrzymuje certyfikat zarządzania ISO. Wniosek z tego taki: aby zrozumieć istotę zarządzania w UE trzeba zapoznać się z normami zarządzania ISO.

#14gulivero8 listopada 2014, 00:15

A czymże zajmuje się kierownik (kierownicy)? Zapewne kierowaniem. Co robi zarząd? Pewnie zarządza. Czy zatem zarząd nie kieruje a kierownik nie zarządza? Czy kierownicy lub zarządcy wymarli? Nie wymarli. Nie przekonują mnie podawane argumenty. Rozróżnienie należy prowadzać tylko wtedy, kiedy jakiś urzędas wprowadzi rozróżnienie w obowiązujących zasadach czy prawie.

Dodaj komentarz

Nazwa:
E-mail:
WWW:
Komentarz:

Inne artykułypowrót do strony głównej

Negocjacje handlowe

Negocjacje handlowe(20)

W celu zawarcia korzystnego dla firmy kontraktu handlowego, albo zawiązania współpracy z innym przedsiębiorstwem, na ogół należy przeprowadzić rozmowy i spotkania biznesowe, w celu ustalenia drobiazgowych warunków tego rodzaju umów. Podczas spotkań z klientami i kontrahentami najczęściej należy przeprowadzić daleko idące negocjacje, aby w ostatecznym rozrachunku doprowadzić do podpisania umowy, w której wszystkie jej postanowienia

Jak pozyskać dobrego pracownika?

Jak pozyskać dobrego pracownika?(20)

Dobry pracownik jest wielką wartością dla przedsiębiorstwa, bowiem jego rzetelna praca przybliża je do osiągnięcia sukcesu rynkowego. Generalnie więc, pracownicy wykonujący swą pracę w sposób odpowiedni, generują dla przedsiębiorstwa zyski. Nic więc dziwnego w tym, że są oni wysoce poszukiwani przez pracodawców. Co zrobić, by na stałe pozyskać dobrego pracownika, a na dodatek w przyszłości

Proces innowacyjny

Proces innowacyjny(43)

Innowacje w dzisiejszych czasach są jedyną, możliwą drogą rozwoju każdej firmy. Bez unowocześniania procesu technologicznego nie byłoby postępu cywilizacyjnego. Proces innowacyjny jest zjawiskiem powstawania, udoskonalania i upowszechniania pewnych idei technicznych. Polega on jednocześnie na wdrażaniu owych idei w życie, w praktycznym zastosowaniu, aby osiągnąć określone skutki ekonomiczno-społeczne. Każdy proces innowacyjny składa się z kilku faz,

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna(69)

Jednym ze stałych elementów rekrutacji w firmie jest organizowanie i przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na pracowników. Na ogół, taka rozmowa powinna być przeprowadzona przez osobę, która jest do tego celu przygotowana. Nie powinno się wyznaczać do przepytywania kandydatów na pracowników przypadkowych osób. Zarówno sami kandydaci, jak i osoby rekrutujące pracowników muszą się gruntownie przygotować

Otoczenie przedsiębiorstwa

Otoczenie przedsiębiorstwa(57)

Przedsiębiorstwa nie działają w próżni, ale w ściśle określonym środowisku. Podstawowym jego elementem są klienci i konkurencja, z którą każda firma rywalizuje o uzyskanie jak największego udziału rynkowego. Odpowiednie dopasowanie do wymogów otoczenia przedsiębiorstwa sprawia, że udział ten może wydatnie się zwiększyć. Generalnie, otoczeniem firmy zwykło się nazywać wszystko to, co znajduje się na zewnątrz

czytaj dalej

Logowanie
Forgot?
Zarejestruj się

Notowania

Newsletter MSP.PL
* wymagane

Najaktywniejsi komentatorzy

No commenters found.

Linki redakcyjne

Polecamy

Wydawca serwisu

Wykonanie: INMEDIA.PL
© 2011 MSP.PL All rights reserved.