Kontrola PIP – Państwowa Inspekcja Pracy

Każdy przedsiębiorca powinien być przygotowany na to, że w zasadzie w każdej chwili może być poddany kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Co więcej, zgodnie z art. 24 ustawy z 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorzy nie mają wcale obowiązku powiadamiać wcześniej danego pracodawcy o chęci podjęcia określonych działań kontrolnych.

pip

Można więc powiedzieć, że inspektorzy PIP mogą zjawić się w przedsiębiorstwie właściwie o każdej porze i każdego dnia. Przede wszystkim, inspektorzy kontrolują zagadnienia odnoszące się do ścisłego przestrzegania przepisów prawa pracy. W szczególności biorą oni pod uwagę to, czy pracodawca zapewnia swoim pracownikom odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie oraz czy wszyscy pracownicy są w niej zatrudnieni legalnie.

Kontrola PIP może być przeprowadzana zarówno w siedzibie przedsiębiorstwa poddawanego kontroli, jak i w innych miejscach, w których wykonywane są zadania albo przechowywane są dokumenty finansowe i kadrowe. Oznacza to, że kontrolę można przeprowadzić na przykład u księgowej pracodawcy, bowiem tu u niej utrzymywana jest dokumentacja firmy. Przedsiębiorstwo objęte kontrolą PIP-u musi zapewnić inspektorom pracy warunki i środki, jakie są niezbędne do sprawnego jej przeprowadzenia. Pracodawca ma obowiązek niezwłocznego przedłożenia kontrolerom PIP żądanych dokumentów i materiałów. Musi też udzielić niezbędnych informacji i udostępnić urządzenia techniczne, a także, oczywiście w miarę swoich możliwości, oddzielić pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem, w którym w czasie kontroli będą prowadzić swoje działania inspektorzy PIP-u.

W zdecydowanej większości przypadków kontrola PIP-u jest przeprowadzana w związku z wpływającymi do Państwowej Inspekcji Pracy skargami od pracowników, byłych pracowników, związków zawodowych i innych podmiotów. Co roku do PIP-u wpływa nawet kilkadziesiąt tysięcy takich skarg.

Efektem kontroli PIP może być sporządzenie notatki urzędowej z przeprowadzonej kontroli, zaś w najgorszym przypadku kontrolerzy przygotowują protokół wskazujący na istniejące w danym podmiocie uchybienia. Inspektor pracy w wyniku przeprowadzonego przez siebie postępowania ma możliwość wydania decyzji, zastosowania wystąpienia, skierowania powództwa lub nałożenia kary grzywny.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 wspominanej ustawy, PIP musi zawiadomić o stwierdzonych naruszeniach przepisów właściwe organy, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w odniesieniu do naruszenia przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych, urząd kontroli skarbowej, w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego, Policję i Straż Graniczną, w związku z naruszeniem jakichkolwiek przepisów dotyczących cudzoziemców.

Inspektorzy PIP-u mogą za nieprawidłowości wykryte u pracodawcy podczas kontroli nałożyć karę grzywny w wysokości od 1 do 2 tysięcy złotych, a za dwukrotnie popełnione wykroczenie u tego samego przedsiębiorcy w okresie 2 lat od ostatniego ukarania, grzywna może wynieść do 5 tysięcy złotych. Maksymalna grzywna wynosi 30 tysięcy złotych i może być nałożona przez inspektora pracy sytuacji skierowania sprawy do sądu grodzkiego. Jeśli jednak pracodawca permanentnie narusza przepisy prawa, inspektor pracy ma obowiązek zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

18 komentarzy

#1michal88sjz28 kwietnia 2011, 16:58

pip jest groźny :P

#288luker3 maja 2011, 12:12

PIP to ważna instytucja :)

#3-pccking11 maja 2011, 12:09

Pip jest skorumpowany

#4-pccking11 maja 2011, 12:10

inaczej jak by wszystko miało być kontrolowane według kodeksów ustaw to połowa firm w Polsce poszła by z torbami gdyż by nie urobiła na pokrycie olbrzymich kar finansowych.

#588luker22 maja 2011, 17:30

PIP to podstawa :)

#688luker22 maja 2011, 17:30

No nie wiem czy jest, trudne mi się w tej materii wypowiadać …

#7-pccking23 maja 2011, 19:22

No nie jest wszystko istnieje formalnie tylko na papierze

#8-pccking23 maja 2011, 19:23

skończyłem licencjat to myślałem ze jest jak ucza skosztowałem kilka prac i reguł jakie tam panują . to dziękuje

#9-pccking23 maja 2011, 19:24

jedyne co polecać mogę co wszystko jest sprawne i według kodeksów itp to wszystko co związane z praca w instytucjach państwowych

#10edytka112022 czerwca 2011, 08:53

Bardzo dobrze że pracodawcy nie będą uprzedzani o takiej kontroli, to ich z pewnością zaskoczy .

#11-pccking27 czerwca 2011, 18:32

Niestety z doświadczenia wiem że w większości Państwowa Inspekcja Pracy “nieoficjalne zapowiada swoje przybycie”

#12edytka112027 czerwca 2011, 18:54

“Inspektorzy PIP-u mogą za nieprawidłowości wykryte u pracodawcy podczas kontroli nałożyć karę grzywny w wysokości od 1 do 2 tysięcy złotych” i bardzo dobrze , może będą robili w końcu wszystko zgodnie z prawem .

#13asdfgm29 czerwca 2011, 01:25

No tak, ale dla pracodawcy, w dobrze prosperującej firmie kara 1000zł to nic. Pewnie więcej za mandaty płaci;P

#1488luker29 czerwca 2011, 13:10

Tak, takie kary potężnej firmy nigdy by nie odstraszyły….

#15asdfgm29 czerwca 2011, 17:36

Ale jeżeli bylaby większa, to myślę, że taka firma opłaciłaby dobrego prawnika i tak od placenia kary by sie wykręciła.

#16-pccking29 czerwca 2011, 18:04

czasem dobry prawnik nic nie wskóra gdy ewidentnie leży wina po stronie pracodawcy. Państwowa Inspekcja Pracy to dobra instytucja

#17asdfgm31 lipca 2011, 22:58

Ano dobra;)

#18tuti23 września 2011, 17:40

To wszystko bzdura o tych kontrolach!!! Złożyłem skargę do PIP uczyniły to równiez związki zawodowe . Mi odpowiedziano lakonicznie na skargę a związki nawet nie zostały powiadomione o kontroli w zakładzie Inspektora PIP. To są dopiero jaja !!!

Dodaj komentarz

Nazwa:
E-mail:
WWW:
Komentarz:

Inne artykułypowrót do strony głównej

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy(22)

Prawo do urlopu wychowawczego ma naturalnie matka dziecka, choć trzeba powiedzieć, że coraz częściej na urlop wychowawczy wybierają się ojcowie, zwłaszcza, jeśli młoda matka ma dobrze płatną pracę,  której ma możliwość rozwoju. Zasadniczo, prawo pracy określa, że urlop wychowawczy przysługuje każdemu pracownikowi, który przepracował w swoim życiu co najmniej 6 miesięcy – łącznie, u wszystkich

Świadczenia urlopowe

Świadczenia urlopowe(58)

Świadczenia urlopowe mają charakter dobrowolny i pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników, może, aczkolwiek nie musi, ich wypłacać. Pracodawca samodzielnie decyduje, czy utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wypłacać z niego swoim pracownikom jednorazowe świadczenia urlopowe. Najczęściej, fundusz socjalny jest zakładany w firmach o stabilnej, dobrej kondycji finansowej, które po prostu stać na to. Do

Zatrudnienie pracownika na okres próbny

Zatrudnienie pracownika na okres próbny(48)

Pracodawca zatrudniający nowego pracownika ma możliwość zdecydowania się na różne formy zatrudnienia, wśród których jedną z ciekawszych propozycji jest umowa na okres próbny. Dzięki zawarciu tego rodzaju umowy pracodawca otrzymuje możliwość sprawdzenia umiejętności i kompetencji pracownika w praktyce, ale nie ponosząc przy tym zbyt dużych kosztów. Z jednym pracownikiem może on zawrzeć umowę na okres

Na czym polega arbitraż?

Na czym polega arbitraż?(47)

Na gruncie prowadzenia działalności gospodarczej, niejednokrotnie menadżerowie stają w obliczu pojawiających się problemów. Część z nich wynika z natury samych pracowników. Podwładni mogą kłócić się między sobą, ale to na menadżerze zwykle spoczywa obowiązek zażegnania konfliktów. Zarządzanie przez konflikt może przynieść korzystne dla całej firmy rezultaty, ale musi być prowadzone w odpowiedni sposób. Czasem kierownicy

Marketing bezpośredni- uwarunkowania prawne

Marketing bezpośredni- uwarunkowania prawne(45)

W zakresie kompozycji promocji mix występuje między innymi pojęcie marketingu bezpośredniego, który w Polsce jest coraz bardziej popularnym narzędziem marketingowym. Marketing bezpośredni na ogół definiowany jest jako interakcyjny system marketingu, korzystający z wielu mediów reklamowych. Jego celem jest wywołanie ściśle określonej, z góry założonej reakcji lub odpowiedzi w dowolnym miejscu. Podobną definicję znajdziemy w „biblii

czytaj dalej

Logowanie
Forgot?
Zarejestruj się

Notowania

Newsletter MSP.PL
* wymagane

Najaktywniejsi komentatorzy

No commenters found.

Linki redakcyjne

Polecamy

Wydawca serwisu

Wykonanie: INMEDIA.PL
© 2011 MSP.PL All rights reserved.