Kontrola PIP – Państwowa Inspekcja Pracy

18 13

Każdy przedsiębiorca powinien być przygotowany na to, że w zasadzie w każdej chwili może być poddany kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Co więcej, zgodnie z art. 24 ustawy z 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorzy nie mają wcale obowiązku powiadamiać wcześniej danego pracodawcy o chęci podjęcia określonych działań kontrolnych.

pipMożna więc powiedzieć, że inspektorzy PIP mogą zjawić się w przedsiębiorstwie właściwie o każdej porze i każdego dnia. Przede wszystkim, inspektorzy kontrolują zagadnienia odnoszące się do ścisłego przestrzegania przepisów prawa pracy. W szczególności biorą oni pod uwagę to, czy pracodawca zapewnia swoim pracownikom odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie oraz czy wszyscy pracownicy są w niej zatrudnieni legalnie.

Kontrola PIP może być przeprowadzana zarówno w siedzibie przedsiębiorstwa poddawanego kontroli, jak i w innych miejscach, w których wykonywane są zadania albo przechowywane są dokumenty finansowe i kadrowe. Oznacza to, że kontrolę można przeprowadzić na przykład u księgowej pracodawcy, bowiem tu u niej utrzymywana jest dokumentacja firmy. Przedsiębiorstwo objęte kontrolą PIP-u musi zapewnić inspektorom pracy warunki i środki, jakie są niezbędne do sprawnego jej przeprowadzenia. Pracodawca ma obowiązek niezwłocznego przedłożenia kontrolerom PIP żądanych dokumentów i materiałów. Musi też udzielić niezbędnych informacji i udostępnić urządzenia techniczne, a także, oczywiście w miarę swoich możliwości, oddzielić pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem, w którym w czasie kontroli będą prowadzić swoje działania inspektorzy PIP-u.

W zdecydowanej większości przypadków kontrola PIP-u jest przeprowadzana w związku z wpływającymi do Państwowej Inspekcji Pracy skargami od pracowników, byłych pracowników, związków zawodowych i innych podmiotów. Co roku do PIP-u wpływa nawet kilkadziesiąt tysięcy takich skarg.

Efektem kontroli PIP może być sporządzenie notatki urzędowej z przeprowadzonej kontroli, zaś w najgorszym przypadku kontrolerzy przygotowują protokół wskazujący na istniejące w danym podmiocie uchybienia. Inspektor pracy w wyniku przeprowadzonego przez siebie postępowania ma możliwość wydania decyzji, zastosowania wystąpienia, skierowania powództwa lub nałożenia kary grzywny.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 wspominanej ustawy, PIP musi zawiadomić o stwierdzonych naruszeniach przepisów właściwe organy, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w odniesieniu do naruszenia przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych, urząd kontroli skarbowej, w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego, Policję i Straż Graniczną, w związku z naruszeniem jakichkolwiek przepisów dotyczących cudzoziemców.

Inspektorzy PIP-u mogą za nieprawidłowości wykryte u pracodawcy podczas kontroli nałożyć karę grzywny w wysokości od 1 do 2 tysięcy złotych, a za dwukrotnie popełnione wykroczenie u tego samego przedsiębiorcy w okresie 2 lat od ostatniego ukarania, grzywna może wynieść do 5 tysięcy złotych. Maksymalna grzywna wynosi 30 tysięcy złotych i może być nałożona przez inspektora pracy sytuacji skierowania sprawy do sądu grodzkiego. Jeśli jednak pracodawca permanentnie narusza przepisy prawa, inspektor pracy ma obowiązek zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Może ci się spodobać również Więcej od autora

18 Komentarze

 1. michal88sjz mówi

  pip jest groźny :P

 2. -pccking mówi

  Pip jest skorumpowany

 3. -pccking mówi

  inaczej jak by wszystko miało być kontrolowane według kodeksów ustaw to połowa firm w Polsce poszła by z torbami gdyż by nie urobiła na pokrycie olbrzymich kar finansowych.

 4. 88luker mówi

  No nie wiem czy jest, trudne mi się w tej materii wypowiadać …

 5. -pccking mówi

  No nie jest wszystko istnieje formalnie tylko na papierze

 6. -pccking mówi

  skończyłem licencjat to myślałem ze jest jak ucza skosztowałem kilka prac i reguł jakie tam panują . to dziękuje

 7. -pccking mówi

  jedyne co polecać mogę co wszystko jest sprawne i według kodeksów itp to wszystko co związane z praca w instytucjach państwowych

 8. edytka1120 mówi

  Bardzo dobrze że pracodawcy nie będą uprzedzani o takiej kontroli, to ich z pewnością zaskoczy .

 9. -pccking mówi

  Niestety z doświadczenia wiem że w większości Państwowa Inspekcja Pracy „nieoficjalne zapowiada swoje przybycie”

 10. edytka1120 mówi

  „Inspektorzy PIP-u mogą za nieprawidłowości wykryte u pracodawcy podczas kontroli nałożyć karę grzywny w wysokości od 1 do 2 tysięcy złotych” i bardzo dobrze , może będą robili w końcu wszystko zgodnie z prawem .

 11. asdfgm mówi

  No tak, ale dla pracodawcy, w dobrze prosperującej firmie kara 1000zł to nic. Pewnie więcej za mandaty płaci;P

 12. 88luker mówi

  Tak, takie kary potężnej firmy nigdy by nie odstraszyły….

 13. asdfgm mówi

  Ale jeżeli bylaby większa, to myślę, że taka firma opłaciłaby dobrego prawnika i tak od placenia kary by sie wykręciła.

 14. -pccking mówi

  czasem dobry prawnik nic nie wskóra gdy ewidentnie leży wina po stronie pracodawcy. Państwowa Inspekcja Pracy to dobra instytucja

 15. tuti mówi

  To wszystko bzdura o tych kontrolach!!! Złożyłem skargę do PIP uczyniły to równiez związki zawodowe . Mi odpowiedziano lakonicznie na skargę a związki nawet nie zostały powiadomione o kontroli w zakładzie Inspektora PIP. To są dopiero jaja !!!

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.