Pełna księgowość w firmie

15 8

Jedną z form opodatkowania przychodów pochodzących z działalności gospodarczej jest pełna księgowość. Wedle przepisów, jest to podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych, który ustalany jest według ewidencji prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

pelna ksiegowoscPełną księgowość jako formę opodatkowania mogą wybrać osoby fizyczne, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą, a także różnorodne spółki, takie jak: spółka cywilne osób fizycznych, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna.

Jeśli przedsiębiorca prowadzący swoją działalność gospodarczą osiągnie w danym roku podatkowy przychód z działalności, który będzie przekraczał 800 000 euro, to od następnego roku podatkowego musi prowadzić księgi handlowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Trzeba powiedzieć dodatkowo, że te same księgi handlowe muszą być prowadzone w spółkach kapitałowych, czyli w spółce akcyjnej i spółce z o.o., jak również w spółkach osobowych prawa handlowego, a więc w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Obowiązek ten obejmuje równocześnie spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, ale tylko w przypadku, gdy ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 euro.

Jeśli zostanie spełniony jeden z warunków ustawowych, wówczas podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, muszą zlecić przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego firmy. Badanie takie mogą wykonać wyłącznie uprawnione podmioty, takie jak firmy audytorskie czy biegli rewidenci, którzy za swoją pracę pobierają dosyć wysokie wynagrodzenie.

Obowiązująca w Polsce ustawa o rachunkowości nakłada na podmioty zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości według jej zasad, liczne obowiązki i ograniczenia. Istnieje na przykład konieczność dokładnego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań, a także prowadzenia szczegółowej ewidencji dotyczącej poszczególnych obszarów działalności firmy.

Trzeba przyznać, że prowadzenie ksiąg handlowych według zasad wyznaczonych w ustawie, nie jest zadaniem łatwym. Z uwagi na to, pełną księgowością w firmie powinien zająć się wykwalifikowany specjalista lub uprawnione biuro rachunkowe, któremu zleca się księgowość w firmie na zasadzie outsourcingu. Jeśli księgi handlowe są prowadzone w odpowiedni sposób, dają syntetyczny i analityczny obraz stanu finansowego firmy, dzięki czemu umożliwiają one śledzenie w zasadzie na bieżąco stanów zapasów, zobowiązań, należności oraz wzajemnych stosunków owych wielkości, pozwalając na analizę kontraktów z kontrahentami i partnerami.

Zaletą pełnej księgowości w firmie jest całkowita kontrola nad sytuacją finansową oraz możliwość ustalania własnych planów kont dostosowanych do specyfiki prowadzonej działalności. Niestety, ma ona również wady, którymi są: duży stopień skomplikowania, kosztowna rachunkowość, konieczność spełnienia wielu dodatkowych wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości.

Pełnej księgowości nie mają możliwości prowadzenia osoby fizyczne mające działalność gospodarczą opodatkowaną w formach zryczałtowanych i prowadzące księgi przychodów i rozchodów.

Może ci się spodobać również Więcej od autora

15 Komentarze

 1. -pccking mówi

  kolejny ciekawy materiał na temat księgowości

 2. -pccking mówi

  Księgowość mnie męczy miałem z tym do czynienia na stażu i to straszne nudne

 3. -pccking mówi

  to poprawnej to chyba nie kasa fiskalna ja na takim czymś księgowałem wpłaty .to taki kalkulator z możliwością drukowania wyników.

 4. -pccking mówi

  oj te paragony to nic dłuższe sie robiło podczas całego dnia liczenia wpłat.

 5. -pccking mówi

  dobrze że już tego nie robię :P bo to strasznie nudne i jak coś złe wklepiesz to od nowa lecisz .

 6. asdfgm mówi

  Ale tylko dobrze prowadzona.

 7. edytka1120 mówi

  Pełna księgowość jest niesamowicie ważna , pozwala na przejrzystość w papierach.

 8. -pccking mówi

  Zaletą pełnej księgowości w firmie jest całkowita kontrola nad sytuacją finansową

 9. Karolina mówi

  Również uważam, że księgowość w firmie to priorytet, szczególnie tak dużej jak nasza. Dzięki rzetelnym biurom księgowym można dociekać wielu swoich praw, kontrować finanse i weryfikować błędy Urzędu Skarbowego, bo tak i oni je popełniają! Firma Finanspol, jest pełnomocnikiem w reprezentowaniu naszej firmy w urzędzie skarbowym, co bardzo sobie cenimy

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.